Varför ska du jobba hos oss i Stockholm?

Förmåner
Förmåner
Bra personalförmåner:
✓ Friskvårdsbidrag
✓ Rabatter mm.
trygghet
Trygghet
En trygg anställning:
✓ Kollektivavtal
✓ Pensions sparande
✓ Stöttande chefer mm.
Påverkan
Påverkan
Stor påverkan inom bolaget:
✓ Högt i takt
✓ Digital idélåda
Kamratskap
Kamratskap
Rolig arbetsplats:
✓ Hög teamkänsla
✓ Gemensamma mål
✓ Personalaktiviteter
Personlig utveckling
Utvecklingsmöjligheter:
✓ Utbildningar
✓ Releasy Academy
✓ Utvecklingssamtal mm.
Meriterande karriär
Värdefull kunskap:
✓ Eget ansvar
✓ Uppföljning
✓ Arbetslivserfarenhet

Kunder till Releasy inkluderar stora välkända varumärken:


Från kundservicemedarbetare till gruppchef

Caroline Carlson arbetar som Gruppchef för den Digitala kundtjänsten, vilket är en helt ny roll och avdelning hos Releasy i Stockholm.

Hur hamnade du i din roll på Releasy?
Jag började på Releasy 2015, då i rollen som kundservicemedarbetare i Linköping. Till en början såg jag tjänsten mest som ett bra sommarjobb, men sedan erbjöds jag mer ansvar och kände att jag utvecklades kontinuerligt. Därför har jag valt att vara kvar. Under min tid på Releasy har jag haft följande roller och ansvar:

1. Kundservicemedarbetare: Min främsta uppgift var att leverera en bra kundupplevelse mot SL:s resenärer. Här mötte jag kunder i telefon, mail, chatt och sociala medier.

2. Sakkunnig ärendehanteringssystem: Rollen omfattade dels att hantera ärenden, administrera användare och hantera felanmälningar men även att representera kundtjänstens intressen vid utveckling, komma med förslag på ny funktionalitet och utföra mjukvarutestning vid implementation och uppdateringar.

3. Sakkunnig för område: Jag var först sakkunnig inom reklamationer och kundvård och sedan för Waxholmsbolaget samtidigt som jag var sakkunnig för vårt ärendehanteringssystem. Jag hade ansvar för att säkerställa att vår kunskapsdatabas innehöll korrekt, uppdaterad och kvalitativ information, skapa rutiner och sprida information. Utöver det utbildade jag nya medarbetare, besvara mer komplexa ärenden/frågor och hantera felanmälningar samt var kontaktperson gentemot uppdragsgivaren.

4. Utbildare: Som utbildare för SL ansvarade jag för att introducera nya medarbetare i vår företagskultur, rutiner och arbetssätt.

5. Kvalitetsansvarig: Huvudfokus var att skapa rätt förutsättningar för kundservicemedarbetarna att leverera en bra kundupplevelse mot SL:s resenärer. Arbetsuppgifterna omfattade analys, optimering, uppföljning och rapportering till uppdragsgivaren av NKI – Nöjd Kund Index.

6. Gruppchef: Som gruppchef för den digitala kundtjänsten är jag ansvarig för att vi ska leva upp till de avtalskrav som vi har gällande digitalisering och automatisering. Strategin är att vi hela tiden ska vara ett steg före och arbeta proaktivt för att hjälpa kunderna så snabbt som möjligt. Det handlar både om att optimera befintliga processer och att implementera nya digitala lösningar.

 

Vad bästa med din nuvarande roll?
Det bästa med min nuvarande roll är att det finns en stor möjlighet till att påverka och att bygga upp något riktigt bra – från grunden!

 

Varför tycker du att man ska jobba på Releasy?
Releasy är bra på att ta till vara på medarbetares kompetens och vilja, det finns stora möjligheter till att klättra i bolaget och många olika vägar att gå. Här behöver man inte fastna i uppgifter, utan kan alltid utmanas och utvecklas.

 

 

Caroline-Carlson
Bild:
Caroline Carlson

telefonförsäljning

Stora utvecklingsmöjligheter

Hos Releasy finns det stora utvecklingsmöjligheter och vi uppmuntrar anställda till att växa inom bolaget. Många inom bolaget som idag sitter i ledande befattningar har själva börjat sin karriär som kundservicemedarbetare (eller ”Agenter” som vi också kallar det inom Releasy). Vi ser det som ett kraftfullt verktyg att premiera duktiga medarbetare för att behålla dem inom bolaget.

Karriärtrappa
Hos Releasy finns det en Karriärtrappa som består utav fem steg. Varje steg innehåller tydliga mål, utbildningar och olika förmåner. Genom Karriärtrappan blir det tydligt för kundservicemedarbetarna vad som förväntas, och vad de kan förvänta sig, i varje steg. Releasy tycker att om en medarbetare gör ett bra jobb så ska den uppmärksammas och belönas, vilket är precis det som Karriärtrappan bygger på.
Medarbetare berättar I filmklippet nedan berättar en av våra medarbetare i Linköping hur det är att arbeta i kundtjänst. Fler medarbetarberättelser från våra andra kontor hittar du genom att klicka på följande länk: https://releasy.se/medarbetare-i-releasy/ >>