Varför ska du jobba hos oss i Stockholm?

Förmåner
Förmåner
Bra personalförmåner:
✓ Friskvårdsbidrag
✓ Rabatter mm.
trygghet
Trygghet
En trygg anställning:
✓ Kollektivavtal
✓ Pensions sparande
✓ Stöttande chefer mm.
påverkan
Påverkan
Stor påverkan inom bolaget:
✓ Högt i takt
✓ Digital idélåda
Kamratskap
Kamratskap
Rolig arbetsplats:
✓ Hög teamkänsla
✓ Gemensamma mål
✓ Personalaktiviteter
personlig-utveckling
Personlig utveckling
Utvecklingsmöjligheter:
✓ Utbildningar
✓ Releasy Academy
✓ Utvecklingssamtal mm.
meriterande-karriar
Meriterande karriär
Värdefull kunskap:
✓ Eget ansvar
✓ Uppföljning
✓ Arbetslivserfarenhet

Kunder till Releasy inkluderar stora välkända varumärken:


Från kundservicemedarbetare till gruppchef

Caroline Carlson arbetar som Gruppchef för den Digitala kundtjänsten, vilket är en helt ny roll och avdelning hos Releasy i Stockholm.

Hur hamnade du i din roll på Releasy?
Jag började på Releasy 2015, då i rollen som kundservicemedarbetare i Linköping. Till en början såg jag tjänsten mest som ett bra sommarjobb, men sedan erbjöds jag mer ansvar och kände att jag utvecklades kontinuerligt. Därför har jag valt att vara kvar. Under min tid på Releasy har jag haft följande roller och ansvar:

1. Kundservicemedarbetare: Min främsta uppgift var att leverera en bra kundupplevelse mot SL:s resenärer. Här mötte jag kunder i telefon, mail, chatt och sociala medier.

2. Sakkunnig ärendehanteringssystem: Rollen omfattade dels att hantera ärenden, administrera användare och hantera felanmälningar men även att representera kundtjänstens intressen vid utveckling, komma med förslag på ny funktionalitet och utföra mjukvarutestning vid implementation och uppdateringar.

3. Sakkunnig för område: Jag var först sakkunnig inom reklamationer och kundvård och sedan för Waxholmsbolaget samtidigt som jag var sakkunnig för vårt ärendehanteringssystem. Jag hade ansvar för att säkerställa att vår kunskapsdatabas innehöll korrekt, uppdaterad och kvalitativ information, skapa rutiner och sprida information. Utöver det utbildade jag nya medarbetare, besvara mer komplexa ärenden/frågor och hantera felanmälningar samt var kontaktperson gentemot uppdragsgivaren.

4. Utbildare: Som utbildare för SL ansvarade jag för att introducera nya medarbetare i vår företagskultur, rutiner och arbetssätt.

5. Kvalitetsansvarig: Huvudfokus var att skapa rätt förutsättningar för kundservicemedarbetarna att leverera en bra kundupplevelse mot SL:s resenärer. Arbetsuppgifterna omfattade analys, optimering, uppföljning och rapportering till uppdragsgivaren av NKI – Nöjd Kund Index.

 

6. Gruppchef: Som gruppchef för den digitala kundtjänsten är jag ansvarig för att vi ska leva upp till de avtalskrav som vi har gällande digitalisering och automatisering. Strategin är att vi hela tiden ska vara ett steg före och arbeta proaktivt för att hjälpa kunderna så snabbt som möjligt. Det handlar både om att optimera befintliga processer och att implementera nya digitala lösningar.

Vad bästa med din nuvarande roll?
Det bästa med min nuvarande roll är att det finns en stor möjlighet till att påverka och att bygga upp något riktigt bra – från grunden!

Varför tycker du att man ska jobba på Releasy?
Releasy är bra på att ta till vara på medarbetares kompetens och vilja, det finns stora möjligheter till att klättra i bolaget och många olika vägar att gå. Här behöver man inte fastna i uppgifter, utan kan alltid utmanas och utvecklas.

 

 

Caroline-Carlsonx1

Caroline Carlson

Gruppchef, Releasy
Lediga-jobb-stockholm (2)

Stora utvecklingsmöjligheter

Hos Releasy finns det stora utvecklingsmöjligheter och vi uppmuntrar anställda till att växa inom bolaget. Många inom bolaget som idag sitter i ledande befattningar har själva börjat sin karriär som kundservicemedarbetare (eller ”Agenter” som vi också kallar det inom Releasy). Vi ser det som ett kraftfullt verktyg att premiera duktiga medarbetare för att behålla dem inom bolaget.
Karriärtrappa
Hos Releasy finns det en Karriärtrappa som består utav fem steg. Varje steg innehåller tydliga mål, utbildningar och olika förmåner. Genom Karriärtrappan blir det tydligt för kundservicemedarbetarna vad som förväntas, och vad de kan förvänta sig, i varje steg. Releasy tycker att om en medarbetare gör ett bra jobb så ska den uppmärksammas och belönas, vilket är precis det som Karriärtrappan bygger på.

"En rolig arbetsplats som präglas av kamratskap, trygghet och utveckling"

Hanna Owe arbetar som HR Chef på huvudkontoret hos Releasy, en roll som innebär ett helhetsansvar för HR-avdelningen och dess planerade aktiviteter.

 Vad jobbar HR-avdelningen med och hur många ingår i ditt team?
HR är vår personalavdelning och står för Human Resources. Kortfattat omfattar vårt arbete att säkerställa personalens välmående och utveckling, så att alla kan prestera så bra som möjligt. 

Det handlar bland annat om att säkerställa att personalen har rätt verktyg och system, men även att stötta personalen på flera olika nivåer.

Vi har ett väldigt brett arbetsområde och mycket tid går åt till att stötta chefer, förbättra ledarskapet och att arbeta med medarbetarengagemang. Men vi arbetar också med att utveckla välfungerade processer inom rekrytering, onboarding, offboarding och att se till att vi följer de regler och lagar som regleras av arbetsrätten. Sedan ingår även arbetsuppgifter inom lön, kompetensutveckling och utbildningar. 

Totalt ingår fyra personer i teamet, men inom kort kommer vi att bli fem.

Hur ser en vanlig dag ut?
Eftersom vi har ett så brett arbetsområde så är ingen dag lik den andra. Ena dagen kan jag fokusera på att stötta chefer, medan jag nästa dag håller i en utbildning. Det känns både utmanande och utvecklande att ha ett jobb med så pass mycket variation.

Hanna Owe

Hanna Owe

HR Chef, Releasy

 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det jag uppskattar mest med min roll är att jag träffar och har kontakt med så många olika människor i organisationen. Rollen är väldigt verksamhetsnära. Sedan har jag stor möjlighet till att påverka och bidra till positiva förbättringar, vilket egentligen gäller alla roller i organisationen. Vi har väldigt högt i tak. Sedan har jag såklart också ett fantastiskt team i ryggen.

Varför tycker du att man ska jobba på Releasy?
För mig är Releasy en rolig arbetsplats som präglas av kamratskap, trygghet och utveckling. Oavsett om man jobbar på huvudkontoret eller som kundtjänstmedarbetare på någon utav våra andra orter så finns det stor möjlighet till att påverka. På Releasy händer det alltid mycket och vi arbetar för att hela tiden vara lyhörda inför organisationens önskemål och utmaningar.  

Jag är stolt över att vi bryr oss om våra medarbetare och att vi arbetar aktivt med personalfrågor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Något som jag tycker är unikt för oss som bolag är att det finns väldigt stora karriärmöjligheter – att växa och utvecklas inom bolaget. Majoriteten av alla ledande roller har själva påbörjat sin karriär på golvet.

Från säljare till Team Leader med personalansvar för 25 medarbetare

Daniel Forsberg arbetar som teamledare för SL, en tjänst som innebär direkt personalansvar och att se till att sitt team levererar mot uppsatta mål. I teamet ingår 25 personer som sitter vid SL Kundtjänst Sergels torg.

Hur hamnade du på Releasy?
Jag har ett stort intresse för SL och kundtjänst, vilket jag har jobbat med sedan 2014. Då hanterades uppdraget av ett annat outsourcingbolag. När Releasy vann SL upphandlingen 2015, följde jag och delar av personalen med till Releasy.

Hur har ditt arbete utvecklats med tiden?
Det har hänt väldigt mycket på uppdraget sedan 2014 och vårt arbetssätt har förändrats markant. Till en början var butiksdelen på SL endast ett biljettombud, nu är det en kundtjänstbutik som hanterar alla typer av ärenden. Tidigare krävdes det enbart kunskap av kassahantering, medan nu behövs det kompetens inom fler områden samt kundbemötande. Därtill hanterar vi ärenden via telefon, mail och chatt. Det som jag tycker definierar en bra kundtjänstmedarbetare är framförallt kompetens.

Under min tid hos Releasy har jag utvecklats mycket och haft följande roller:

  • Biljettförsäljare – (En roll som inte finns kvar idag)
  • Kundtjänstmedarbetare
  • Utbildare
  • Tillförordnad Team Leader
  • Team Leader

Jag har alltid haft ett driv att utvecklas och att lära mig mer.

 
Daniel-Forsbergx1

Daniel Forsberg

Teamledare, Releasy

 

Vad är din nuvarande roll och vad innebär den?
Idag arbetar jag som Team Leader för SL Kundtjänstbutik på Sergels torg. Det innebär att jag är gruppchef och har personalansvar för 25 medarbetare. I rollen ingår att säkerhetsställa att verksamheten rullar, utföra daglig uppföljning och att utveckla personalen. Utöver detta är jag en trygghet för personalen och finns tillgänglig för frågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det jag uppskattar mest med mitt jobb är att följa teamets och medarbetarnas personliga utveckling. Det är spännande att se deras resa, allt från engagemang till kompetens. Alla i mitt team har gjort en enorm utveckling. Genom att följa och stötta dem, utvecklas även jag på köpet.


Varför tycker du att man ska jobba på Releasy?
Releasy är ett bolag som satsar på sin personal. Vill man utvecklas och ha utmaningar, så finns det stora möjligheter. Här växer man som person, lär sig nya system och samtalstekniker. Meriterna man samlar på sig hos Releasy är något som är värdefulla att ha på sitt CV för framtida karriär, oavsett roll i bolaget.