Om Releasy

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har företaget samlat på sig en solid expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.

Releasy grundades i Linköping 1984 men bolaget fick sitt namn 2008 då det köptes ut från Addici AB. Vi har under de senaste åren vuxit mycket och finns idag representerade på sex produktionsorter; Barcelona, Borlänge, Borås, Linköping och Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm.

 

 

Trygg Kontakt 2021    

Releasy eftersträvar alltid att tillsammans med sina kunder driva utvecklingen i branschen, med fokus både på kostnadseffektivitet och ökat kundvärde i varje kundkontakt. Releasy präglas av innovativitet, där inget problem är för litet och inget behov är för stort. Releasy är alltid lösningsorienterade och lyhörda i varje kontakt. Genom att behandla uppdragsgivares kunder som sina egna kan Releasy vara proaktiva och se möjligheter. Oavsett hur, varför eller när du kommer i kontakt med bolaget, ska det vara enkelt. Målet är att du och dina kunder alltid ska erhålla den bästa kundupplevelsen.

Kunder till Releasy är stora, välkända företag inom ett flertal branscher såsom resor, TV & streamingtjänster och telekom. Ett exempel på en av Releasys kunder är Trafikförvaltningen, en upphandling som Releasy tilldelades 2015. Uppdraget innebär att Releasy har ett helhetsansvar för SL Kundtjänst, SL Center, Färdtjänst Kundtjänst samt Waxholmsbolagets kundtjänst och terminaler. Andra uppdragsgivare inkluderar bland andra C More, Telia och Halebop.

Indicate me
Releasy använder sig av Indicate me för att mäta sin kundservice och för att garantera leverans av högsta möjliga servicenivåer. Samtliga uppdragsgivare till Releasy kan genom Indicate me följa sin kundservice resultat och utvecklingen av den.

Ägare
Releasy ägs av Pulsen AB som är ett av Sveriges största IT-företag och grundades 1964. Pulsen AB erbjuder IT-tjänster och produkter för flera olika behov. Den gemensamma nämnaren är att bolagets lösningar hjälper kunder att effektivisera sin verksamhet – oavsett mål.

Johan Frodell, VD
Johan Frodell, VD, Releasy

kundservice-agenter

“Releasy är lätta att samarbeta med, lyssnar och kommer med idéer.  Agenterna vill ständigt lära sig nya saker och hanterar frågor på ett bra och trevligt sätt.”

– Sofia Dalmalm, Ansvarig kundsupport, Hemnet

Den bästa kundupplevelsen

Det ska vara enkelt att vara kund. Oavsett när, hur eller varför du kommer i kontakt med Releasy ska du känna dig väl omhändertagen. Vi eftersträvar alltid att leverera mer än vad du förväntar dig och hos oss är du och dina kunder vår högsta prioritet.

Releasys miljöpolicy

Med hjälp av modern teknik samt kunniga medarbetare hjälper Releasy företag att öka sin digitala försäljning och effektivisera sin kundtjänst och interna processer. Med kommunikation via effektiv elektronisk teknik strävar vi efter minskad resursförbrukning för både oss och våra kunder för att uppnå en minskad miljöpåverkan. Miljöarbetet är en naturlig del i Releasys verksamhet där involverade medarbetare utgör grunden i arbetet med att inte bara nå våra miljömål utan att arbeta mot att överträffa dem. Genom att vara en proaktiv partner ska Releasy driva utveckling som skapar en positiv miljöpåverkan för våra kunder. Till grund för Releasys miljöarbete ligger gällande lagar, regler och andra bestämmelser som Releasy åtar sig att följa. Att uppnå effektivitet och kvalitet i vårt miljöarbete är en lönsam investering för framtiden där en stolt medarbetarkultur är en direkt vinst förutom den positiva miljöpåverkan. Releasy arbetar ständigt för att minska sin miljöpåverkan och därigenom bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling. Detta sker genom att:

 • Motivera, involvera och utbilda våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete genom att ta ett personligt ansvar för miljön i den löpande verksamheten.
 • Följa gällande miljölagstiftning och andra väsentliga krav, förväntningar och behov från våra intressenter.
 • Arbeta proaktivt genom att löpande presentera miljöförebyggande effektiviseringar för våra kunder.
 • Aktivt sträva efter ett elektroniskt informationsflöde och en distansmöteskultur med teknik i framkant som hjälpmedel för att minska resursförbrukning.
 • Ha ett miljötänk kring vår teknik där hela flödet med inköp, förbrukning och avfallshantering ingår i kedjan för att minimera miljöpåverkan.
 • Löpande granska vår miljöprestation för att aktivt följa upp och ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 • Tillhandahålla tekniska lösningar för att ge medarbetarna förutsättningar att minimera sin miljöpåverkan genom att begränsa pappersförbrukningen.

Miljömål

Releasys miljöarbete är integrerat i hela verksamheten och leder till att samtliga medarbetare bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Vår miljöpolicy är kärnan i vårt miljöarbete och tillsammans med våra övergripande mål har vi en stabil grund att stå på i vårt arbete mot ständig förbättring och minskad miljöpåverkan.

 • Öka medvetandegraden hos samtliga medarbetare för hur de påverka energiförbrukningen.
 • Bidra till positiv miljöpåverkan genom att bidra till ökat resande i kollektivtrafiken, detta görs genom ett aktivt kvalitetsarbete för att höja kundnöjdheten hos våra SL resenärer.
 • Minska vår resursförbrukning genom att digitalisera interna processer.
 • Arbeta mot att öka andelen leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.
Kontakta-oss-releasy

Kontakta oss!

Vill du veta mer om oss eller komma i kontakt? Vänligen fyll i formuläret nedan. Gäller ditt ärende jobbansökan eller jobbförfrågan vänligen gå till karriär >>