Allmänna villkor

Viktig information för dig som använder våra webbplatser. Information finns tillgänglig för alla som besöker Releasy’s webbplatser och det anses därför att alla användare tagit del av den.

ANSVAR
Våra webbplatser och nyhetsbrev ägs och drivs av Releasy.

Vi strävar efter att hålla information i våra kanaler så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi reserverar oss för att felaktigheter eller föråldrad information kan förekomma i enstaka fall. Vid tveksamheter, kontakta din kontaktperson på Releasy.

Om du skulle hitta felaktigheter eller icke-fungerande länkar på våra webbplatser är vi tacksamma om du meddelar oss på via info@releasy.se.

COPYRIGHT
För allt material på Releasy’s webbplatser gäller copyright för Releasy AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på våra webbplatser för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan tillstånd från Releasy. Kontakta info@releasy.se vid frågor användande av vårt material.

NYHETSBREV OCH E-POSTUTSKICK
Releasy skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder och andra intresserade informerade kring vad som händer inom bolaget och inom relevanta områden. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du avprenumerera via en länk i de aktuella utskicken. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär på www.releasy.se.

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

PERSONUPPGIFTER
Releasy följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer information, anmäler dig till evenemang eller nyhetsbrev lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. När du besöker webbplatser, nyhetsbrev eller landningssidor registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller landningssidor som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och landningssidor registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Releasy.

Våra webbplatser, nyhetsbrev och landningssidor innehåller länkar till andra webbplatser. Releasy ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd tjänst eller fullgöra avtal.

Releasy’s kundregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktinformation kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Releasy eller tredje part godkänd av Releasy.

 

 

Personuppgifter samlas in via formulär på hemsidan, evenemang, tävlingar, vid överenskommelse om avtal, bokning av demo samt vid uppföljning av möten i vårt CRM-system. All behandlingen av personuppgifter följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Dina kontaktuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling i enlighet med ändamålet för personuppgifterna på uppdrag av Releasy, till exempel i samband med tryck vid arrangemang.

För att ändra dina uppgifter kontaktar du din kontaktperson eller skickar en förfrågan till info@releasy.se.

Dataskyddsombud är Sadra Jannati, sadra.jannati@releasy.se, tel: +46705289444.

COOKIES
VAD ÄR EN COOKIE?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator eller mobilenhet, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Läs mer hos Post- och telestyrelsen.

VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?
Releasy nyttjar cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på Releasy’s webbplatser. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar, besök och annan information för våra statistiksystem. Syftet till denna insamling är att ständigt förbättra vår hemsida för dig. Cookies hjälper oss också och att effektivisera vår marknadsföring samt tillåter dig att dela sidor med sociala medier såsom Facebook.

HUR STÄNGER JAG AV COOKIES?
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar eller via inställningar i din dator. Det innebär dock att funktionalitet på Releasy’s webbplatser begränsas. Du kan också radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Mer information hittar du på webbläsarens hjälpsidor. Har du fler frågor om användande av cookies på Releasy’s webbplatser får du gärna höra av dig info@releasy.se.

Vill du ha mer detaljerad information kring personuppgifter och våra cookies? Klicka här >>

Granskad: 2020-10