Så kan AI möjliggöra för kundservice i världsklass

Användningen av AI- och BOT-lösningar inom kundservice har blivit alltmer vanligt de senaste åren. Releasy, som är ledande inom kundservicelösningar, har satsat stort på denna förändring – för att leverera snabb och effektiv kundservice till sina kunder.

De senaste framstegen kring bland annat chat-GPT har bidragit till att AI hamnat än mer på tapeten än tidigare, men Releasy har dragit nytta av intelligensens stöd under en mycket längre tid. Thommy Andersson, IT-chef på Releasy, menar att AI- och BOT-lösningar i olika former, inklusive samtalsbottar, chattbottar och mailbottar, bör ses som en naturlig del om man vill uppnå kundservice i världsklass. Releasy fokuserar på att utveckla smarta BOT-lösningar som kan integreras sömlöst med sina kunders interna system. På så vis får de tillgång till unik kunddata och kan därmed erbjuda effektiv och personlig kundservice för att lösa problem.

Releasy använder sig av Genesis Cloud, som erbjuder avancerade möjligheter för att utveckla BOT-lösningarna och dess funktioner. Med plattformen kan Releasy utveckla och implementera BOT-lösningar för röst-, chatt- och e-postinteraktioner mer enkelt och effektivt än någonsin.

Idag är det vanligt att bottar är den första kontaktpunkten för kunder som söker support. Genom att använda sig av ett sådant flödesschema, gynnas både personen som söker hjälp och kundservice-medarbetaren – och därmed hela kedjan.

– Kunden får snabb och effektiv hjälp, och kundmedarbetaren får möjlighet att i allt större utsträckning kunna fördjupa sig inom ärenden och erhålla djupare kunskap – och därmed ge våra kunder både bättre och snabbare hjälp i slutändan, säger Thommy.

Mänsklig kontakt fortsatt viktig

Värdet av att kunna integrera BOT-lösningar med sina kunders interna system är stort och genom att ha tillgång till unik kunddata kan Releasy förbättra bottarnas effektivitet och ge mer anpassad assistans.

– BOT-lösningarna blir alltmer intelligenta, men det finns fortfarande begränsningar i deras förmågor. Vi ser alltid till att våra BOT-lösningar har fallback-funktioner som gör att kunderna kan ansluta till mänskliga agenter, eftersom vissa människor föredrar att eller helt enkelt måste interagera med en människa istället för en BOT för att få hjälp, avslutar Thommy.

Releasys BOT-lösningar speglar den ökande betydelsen av AI inom kundservice. Tekniken erbjuder betydande potential för att förbättra kundupplevelsen, och Releasy är i framkant genom att utveckla smarta BOT-lösningar som sömlöst integreras med sina kunders system – för att ge effektiv och personlig kundservice i världsklass.