Från policy till praxis: Så integrerar Releasy miljöarbetet i hela organisationen

Företag har ett stort ansvar när det kommer till miljöpåverkan och miljöavtryck. Releasy är inget undantag och arbetar ständigt för att vidareutveckla kärnan i företagets miljöarbete – miljöpolicyn. Med övergripande mål och ett gediget hållbarhetsarbete har Releasy en stabil grund att stå på i arbetet mot en grönare värld.

Érika Stenwall, Process Quality Manager på Releasy, menar att deras hårda arbete resulterat i en minskad miljöpåverkan, men att man alltid kan bli bättre.

– Vårt miljöarbete och vår miljöpolicy innebär att vi alltid ska göra allt vi kan för att förbättra oss. Vi mäter och följer ständigt upp företagets klimatavtryck för att kunna implementera nya innovativa sätt att minska vår påverkan på miljön.

En viktig del av Releasys miljöarbete är att ha ett helhetstänk kring tekniken som används. Detta innebär att de tar hänsyn till hela flödet med inköp, förbrukning och avfallshantering för att minimera miljöpåverkan. Utöver detta har Releasy rutiner för samtliga medarbetare och miljöpolicyn är så pass välintegrerad i det dagliga arbetet att det nu sker per automatik.

– Det kan handla om enkla saker som att sopsortera, hur vi hanterar elektronik och belysning när vi går hem för dagen och att vi inte skriver ut papper i onödan, säger Érika.

Releasy arbetar med att digitalisera alla sina utbildningar både för att minska miljöpåverkan och öka möjligheten att anställa medarbetare från olika platser. Det ”nya normala” kring att ha en distansmöteskultur gör att behovet av resor minskar.

Vikten av att påverka inom branschen

Som en del av ISO14001 arbetar Releasy med en omfattande handlingsplan för att minska sin miljöpåverkan på lokala kontor, avdelningar samt för företaget i stort. Utöver det dagliga förbättringsarbetet mäter Releasy, tillsammans med Pulsen, företagets avtryck i enlighet med Greenhouse Gas Protocol.

Genom att presentera miljöförebyggande effektiviseringar för sina kunder och leverantörer samt användningen av nya klimatsmarta innovationer har Releasy möjligheten att minska resursförbrukningen inom och utanför företaget.

– Vi förstår att vi har ett stort ansvar och arbetar ständigt för att minska klimatavtrycket. Alla medarbetare är involverade i miljöarbetet och vi samarbetar för att uppnå miljömålen, avslutar Érika.