teamleaderutbildning

Nu har första kullen på Releasys nya ledarskapsprogram Team Leader Trainee-programmet examinerats!

Programmet är en ny satsning inom ledarskapet där man som Kundservicemedarbetare får möjlighet att vidareutvecklas mot rollen som Teamledare och på sikt är intresserad av att bli ledare på Releasy.

Genom denna satsning kan vi hitta fler nya och drivna talanger med hög potential. Det är en förutsättning för att vi som bolag ska utvecklas och addera rätt kompetens och erfarenhet till vår verksamhet.

Gabriel Henriks, COO

Årets Trainees har visat på ett stort engagemang under programmets gång och bidragit till både sin egen och andras utveckling. Jag är otroligt stolt över allas insatser och ser fram emot att få följa deras vidare karriärer här på Releasy.

Linda Johansson, HR Business Partner

Om programmet
Team Leader Trainee-programmet syftar till att få en fördjupad förståelse och kunskap om hur Releasy fungerar som organisation och företag, vad det innebär att vara Teamledare, vilket ansvar det medföljer samt vad som är ett bra ledarskap på Releasy och kunna omsätta det i praktiken. Utbildningsdagarna genomförs tillsammans med andra Trainees på våra kontor för att utbyta olika kunskaper och erfarenheter, ett samarbete som är en viktig nyckelkompetens under programmets gång. Som Trainee får man möjlighet att ta eget ansvar och driva olika aktiviteter samt ta del av verkliga verksamhetsutmaningar. Man får samtidigt vara med och påverka ledarskapskulturen – hur ledarskapet ska utövas och hur idealbilden av ledare och professionella medarbetare skapas och sprids på Releasy. Programmet ger även goda förutsättningar för att man ska förstå sitt eget ledarskap och vad som krävs för att man en dag ska kunna stå på egna ben som Teamledare.

I höst kommer våra medarbetare kunna skicka in ansökan till nästa års program. Vi hoppas på ett lika stort engagemang och söktryck i år med.

Hanna Owe Carborn, HR Chef