Ellevio storsatsar i Borlänge

Elnätsbolaget Ellevio storsatsar på att stärka sin kundservice och har valt Releasy i Borlänge som långsiktig partner och samarbetet kommer till en början att sysselsätta runt 50 personer. Rekryteringen satte igång under juli månad och den planerade starten för uppdraget var under hösten 2021.

Ellevio är ett av Sveriges ledande elnätsföretag, med kunder i bland annat i Dalarna, Värmland, Stockholm och Västkusten. När Ellevio nyligen avslutade en upphandling för kundservicepartner föll valet för Releasy och deras kontor i Borlänge.

“Elektrifiering genomsyrar alltmer människor vardag, och för oss som driver och utvecklar elnäten innebär det alltmer en roll som rådgivare till våra kunder. Våra krav på kompetens, kvalitet och utveckling var därför väldigt höga i upphandlingen av kundservicepartner. Releasy matchade våra krav bäst och vi ser nu fram emot ett långt samarbete med teamet i Borlänge”, säger Marcus Wendel, chef för Marknad på Ellevio.

Innan året är slut kommer Ellevios kundservice vara helt etablerad i Borlänge. Energibranschen genomgår stora förändringar, fordon och industrier elektrifieras allt snabbare, och efterfrågan på fossilfri energi ökar enormt. Samtidigt finns ett stort intresse kring frågor som energieffektivisering, solcellsproduktion och laddbara fordon.

“Det är oerhört kul att vi vunnit uppdraget, som innebär att vi kan bidra med positiva nyheter och arbetstillfällen i en kommun som får en tung motgång när pappersbruket läggs ned i höst. Ellevios fokus på kundupplevelse och innovation är en utmärkt match med vår filosofi. Jag är övertygad om att detta blir fantastiskt bra”, säger Johan Frodell, VD, Releasy.

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Läs mer på ellevio.se