När du ringer kundtjänst – kanske en Robot svarar på andra sidan

När du ringer kundtjänst – kanske en robot svarar på andra sidan

Genom att använda sig av voicebots – röststyrda robotar – som komplement till sin kundservicepersonal, skapar bolaget Releasy en mer tillgänglig och snabb service för kunderna.
”– Vi använder oss utav Googles teknik för voicebots i syfte automatisera repetitiva ärenden, vilket bidrar till en snabbare, mer effektiv och pricksäker service”, berättar Anton Valentiner, Business Developer på Releasy.

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcing av kundservice. I portföljen ingår många av Sveriges största och mest välkända varumärken. I praktiken innebär det att när du väljer att kontakta dessa företag så hamnar du hos Releasy – nu även med chans att en robot svarar på andra sidan vid röstsamtal och chatt.

– Utvecklingen av AI-lösningar sker explosionsartat inom flera olika branscher och vi har länge kunnat se fördelar som tekniken medför. För oss är det en självklarhet att vi ska vara den drivande parten med att leda utvecklingen in i telekom- och kundservicebranschen. Genom artificiell intelligens (AI) kan vi erbjuda kunderna snabb hjälp dygnet runt, eftersom AI alltid är tillgänglig. Därtill agerar tekniken rationellt, inte emotionellt vilket bidrar till att mänskliga fel exkluderas. Det blir en pricksäker leverans, säger Anton.

Sparar tid och ökar servicen
Det senaste AI-tillskottet i bolaget är en Voicebot som använder sig utav Google CCAI teknik.

– Vår AI-baserade voicebot kan snabbt tolka kundernas frågor i samtalen för att sedan leverera ett korrekt svar direkt. Det bidrar till en snabbare service med kortare kötider, samtidigt som vår personal kan lägga tid på mer avancerade ärenden. Tanken är inte att tekniken ska ta över vår mänskliga kundtjänstpersonal, utan de ska fokusera på ärenden som kräver specialistkunskaper, problemlösning och kognitivt tänkande, förklarar Anton.

Med den smarta voicebot-lösningen finns även möjlighet för en sömlös övergång till kundtjänstmedarbetare vid behov.

– Målet med denna lösning är att på ett effektivt och snabbt sätt hjälpa kunder, men i vissa fall kan ärendena behöva hanteras av en människa. I dessa fall kopplas kunderna sömlöst över till en medarbetare, utan att de behöver ringa in på nytt, säger Anton och tillägger:

– Vår voicebot utvecklas kontinuerligt av vår digitala avdelning och den kommer att bli än mer smart framöver. Dessutom utvecklas tekniken ständigt, vilket medför att lösningen i sig inte kommer att stagnera utan snarare omfatta ännu fler möjligheter i form av automatisering i framtiden.


Om Releasy
Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 540 MKR och har drygt 1200 anställda. www.releasy.se


Kontaktuppgifter
Anton Valentiner, Business Developer Manager
Anton.valentiner@releasy.se
076 196 57 78

Johan Frodell, VD
Johan.fordell@releasy.se
070 482 27 90