Releasy får utmärkelsen Trygg Kundkontakt 202

Releasy får utmärkelsen Trygg Kundkontakt 2021

Årligen delar den ideella bransch- och intresseföreningen Kontakta ut kvalitetsmärkningen Trygg Kundkontakt. ”Vi är stolta att meddela att vi återigen har fått denna utmärkelse”, säger Johan Frodell, VD Releasy.

Trygg Kundkontakt är en märkning som visar att företag följer uppsatta stadgar och affärsetiska riktlinjer. Utmärkelsen hjälper kunder och konsumenter att välja seriösa bolag inom kundservice och försäljning.

– Vi är stolta att meddela att vi återigen har fått denna utmärkelse som visar att vi är ett tillförlitligt bolag som följer god sed. För oss är det viktigt att både våra uppdragsgivare, deras slutkunder och våra medarbetare ska känna sig trygga med oss. Trygg Kundkontakt är en oerhört viktig kvalitetsstämpel för oss, säger Johan Frodell, VD Releasy.

För att erhålla Trygg Kundkontakt krävs det att företag uppfyller Kontaktas högt ställda krav som bland annat omfattar arbetsvillkor och arbetsmiljö för anställda, men även riktlinjer för verksamheten i helhet och kundhantering.


Om Releasy

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 540 MKR och har drygt 1200 anställda. www.releasy.se