Releasy expanderar i Borlänge, 50 nya medarbetare ska anställas i regionen.

Releasy expanderar i Borlänge, 50 nya medarbetare ska anställas i regionen.


Releasy som tillhandahåller kundservice åt flera av Sveriges ledande varumärken, har under de senaste åren haft en stark tillväxt. Nu utökar man sitt samarbete med en uppdragsgivare, därmed ska 50 nya medarbetare anställas under hösten.

Releasy har haft en snabb och stark tillväxt i Borlänge.  För att möta efterfrågan på utökad volym från befintliga uppdragsgivare och för att hantera nya uppdrag, expanderade man föregående år med en helt ny lokal i Borlänge.

– Det känns väldigt positivt att ytterligare en av våra befintliga uppdragsgivare väljer att utöka sitt samarbete med oss, det är en effekt av att vi har haft en bra leverans. I dagsläget räcker inte kapaciteten i nuvarande lokaler till, därmed ska vi expandera med ytterligare en ny lokal. I och med det kommer vi ha tre arbetsplatser här i Borlänge, berättar Gabriel Henriks, Platschef Borlänge.

Releasy är idag verksamma på fyra produktionsorter i Sverige och har två nordiska kontor i Barcelona. Anledningen till att man nu väljer att expandera just i Borlänge beror på flera anledningar:

– Rekryteringsläget i Borlänge är bra och vi har möjlighet att ta en ny lokalyta här, vilket är bra för vår verksamhet. I och med Covid-19 är det många företag inom serviceyrken så som hotell, restaurang och detaljhandel som blir permitterade eller varslade, men vi ser inte någon avmattning på efterfrågan av kundservice i dessa tider. Därför kan vi fortsätta att växa, säger Gabriel.

50 nya medarbetare
För att tillväxten ska fortsätta är det viktigt att rätt personer tillsätts.

– Vi är väldigt noga med att rekryteringarna ska bli rätt och att vi anställer personer som passar in i vår företagskultur. Vi har idag ett arbetsklimat som präglas av härlig anda, energi och kamratskap, vilket vi vill bibehålla. Vi tror att olikheter gör företaget starkare och att en blandning av ålder, kön och etnicitet skapar tillväxt och utveckling, säger Gabriel och fortsätter:

– Medarbetare hos oss får möjlighet att komma in i arbetslivet och arbeta med flera välkända varumärken. Jag började själv som telefonförsäljare hos Releasy och är idag platschef för 250 medarbetare. Här kan man utvecklas och växa om man vill, samtidigt som man får meriterande kunskaper på sitt CV.


Kontaktinformation
Gabriel Henriks, Platschef Borlänge
Gabriel.henriks@releasy.se
+46 73 76 74 153

Om Releasy
Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 450 MKR och har drygt 1100 anställda. www.releasy.se