130 nya medarbetare under Corona-pandemin i Linköping

130 nya medarbetare under Corona-pandemin i Linköping

Releasy som tillhandahåller kundservice åt stora och välkända bolag i Sverige, har under de senaste 6 månaderna ökat sin personalstyrka kraftigt. Mellan mars och september har man anställt 130 nya medarbetare till sitt kontor i Linköping.

I och med Covid-19 har många bolag inom service tvingats att permittera och varsla anställda. Tillskillnad mot dessa, har Releasy haft en stabil tillväxt och inte sett någon avmattning på efterfrågan av kundservice i dessa tider.
 
– Vi har haft en stor ökning av ärenden kopplade till e-handel, framförallt inom mat. Under våren ökade våra volymer inom livsmedel kraftigt. Det i kombination med ett generellt ökat tryck, ledde till att vi behövde bemanna upp och rekrytera nya medarbetare, berättar Anna-Lena Karlsson, Platschef på Releasy i Linköping.

Då vi befinner oss i en skakig arbetsmarknad, har rekryteringen varit något lättare mot i vanliga fall.

– Det har varit ett större tryck på ansökningar, framförallt från äldre. Vanligtvis brukar vi utföra intervjuer fysiskt i våra lokaler, men under våren blev vi tvungna att ställa om till digitalt. Min uppfattning är att det digitala varit ett bra test på kandidaten, då man behöver vara lite tekniskt lagd för att klara av jobbet, berättar Anna-Lena.

Även om de digitala intervjuerna har fungerat väl, har det funnits utmaningar med att förmedla en känsla av verksamheten och pulsen som finns i kundtjänsten. Därmed försöker man nu ses fysiskt.

Omställning
Covid-19 har inneburit en omställning för alla och man har blivit tvungen att anpassa sin vardag.

–  Vi har vidtagit flera åtgärder under våra massrekryteringar i och med de restriktioner som finns. Dels har utbildningsgrupperna minskat samtidigt som de har flyttats över till våra största lokaler, sedan har schemaläggning av lunch anpassats. Därtill har vi implementerat tekniska lösningar för att delar av kundtjänsten ska kunna bedrivas på distans. Min uppfattning är att omställningen har fungerat väl i stort.

Avslutningsvis tillägger Anna-Lena:

–  Vi kan inte rädda människoliv i kundtjänst, men vi bidrar till en stor samhällsnytta. Här hjälper vi till så att matleveranser fungerar, vilket känns extra betydelsefullt när människor är sjuka och sitter i karantän. Vi lugnar och stöttar de som behöver färdas kollektivt. Vi hjälper hela tiden människor i vardagen, samtidigt som vi sätter många personer i sysselsättning i en svår tid.

Bild: Anna-Lena Karlsson, Platschef Linköping, Releasy


Kontaktuppgifter
Anna-Lena Karlsson
Platschef Linköping
070 384 59 40
Anna-lena.karlsson@releasy.se

Om Releasy
Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 450 MKR och har drygt 1100 anställda. www.releasy.se