SL Kundtjänst startar ett nytt digitalt team

SL Kundtjänst startar ett nytt digitalt team

Den 1 oktober 2020 träder Releasy in i ett nytt avtal med Trafikförvaltningen. Ett avtal som ställer högre krav på både digitala och automatiserade lösningar, vilka ska resultera i en effektivare kundtjänst och förbättrade kundupplevelser för SL:s resenärer. 

Under fem år har Releasy tillhandahållit kundservice åt Trafikförvaltningens kunder. I uppdraget ingår SL Kundtjänst, SL Kundtjänstbutiker, Waxholmsbolagets kundtjänst och terminaler. I samband med en ny upphandling i slutet av 2019, tilldelades Releasy återigen ansvaret. Uppstarten och implementeringen av det nya avtalet har redan inletts under våren och sommaren, men övergången träder i kraft först i höst. Som ett steg för att möta de nya kraven gällande digitalisering och automatisering, har en ny digital avdelning bildats.

– Tanken är att det nya digitala teamet hela tiden ska vara ett steg före och arbeta proaktivt. Det handlar både om att optimera befintliga uppsättningar och att implementera nya digitala lösningar, berättar Caroline Carlson, Gruppchef, Releasy.

Effektivare och mer högkvalitativ service
Tillsammans med Trafikförvaltningen görs nu en stor satsning på digitalisering och automatisering.

Caroline-Carlson
Bild: Caroline Carlson
Gruppchef Releasy

– Vi vill ge alla resenärer en högkvalitativ service. En kund ska alltid få samma service oavsett vilken kanal den väljer att använda. I syftet att leverera en enhetlig service, utvecklar vi välgrundade kunskapsdatabaser med hög reliabilitet som kan användas av såväl chatbots, voicebots som kundservicemedarbetare, förklarar Caroline.

Avslutningsvis tillägger hon:
– Vi har ett dedikerat fokus på automatiseringar och digitaliseringar. SL:s resenärer kommer att få både en effektivare och mer högkvalitativ service i framtiden. 

Marie Rosengren, Förvaltningsledare Kundtjänst, hos Trafikförvaltningen säger följande om det nya fokuset:
– Vi arbetar kontinuerligt med att stärka kundupplevelserna för våra resenärer och det här är en pusselbit i det arbetet. Våra förväntningar på den nya digitala avdelningen är att vi tillsammans ska nyttja nya digitala innovationer på ett smart och effektivt sätt, med kunden i centrum.


Om Releasy
Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 450 MKR och har drygt 1100 anställda.
www.releasy.se

Om SL
SL har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.
Varje dag reser närmare 800 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Det är Region Stockholm som ansvarar för den upphandlade kollektivtrafiken i Stockholms län. Du hittar mer information om utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken på Region Stockholms webbplats, sll.se.