Releasy anställer hundratals medarbetare inom service

Många företag har drabbats eller kommer att drabbas hårt i coronakrisen. Inom flera serviceyrken så som hotell, restaurang och detaljhandeln blir många anställda permitterade eller varslade. Releasy, som tillhandahåller kundservice för flera av Sveriges ledande varumärken, har under de senaste åren haft en stark tillväxt och ser fortsatt stort behov av att anställa fler.

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice och är med sina 1100 medarbetare verksamma i Sverige och via ett nordiskt kontor i Barcelona. Releasy har ett helhetsansvar för andra bolags kundservice, vilket bland annat innefattar att möta kunder i telefon, mail, chatt och självservice.

–  Vi har haft en stabil tillväxt de senaste åren och vi ser inte någon avmattning på efterfrågan av kundservice i dessa tider. Tillgången på arbetskraft har i vissa fall varit en begränsning i vår tillväxt de senaste åren, säger Johan Frodell, VD på Releasy

Johan Frodell

Bild: Johan Frodell, VD

Anställer 200 medarbetare innan sommaren
Innan sommaren ska Releasy rekrytera över 200 medarbetare till sina kontor i Linköping, Stockholm, Borås, Borlänge och Barcelona. Rekryteringarna är i full gång och platserna ska vara tillsatta redan i juni.

– Med många varsel till följd av Covid-19 och en ökad arbetslöshet på marknaden så känns det extra betydelsefullt att vi kan erbjuda fler personer sysselsättning. Vi vet att personer med tidigare serviceerfarenhet har en bra profil för rollen som kundservicemedarbetare hos oss, säger Hanna Owe, People and Culture Manager på Releasy.

Hanna Owe
Bild: Hanna Owe, People and Culture Manager

Möjlighet att arbeta hemma
Releasys kundservicemedarbetare har i vanliga fall sin arbetsplats på något av bolagets fem kontor. Nu ställer Releasy om så att delar av arbetet kan bedrivas hemifrån. Johan säger följande:

– Vår ambition är att så många som möjligt ska få möjligheten att arbeta hemifrån. Detta är ett pågående projekt och vi kan utöka med fler hemarbetare för varje dag som går.

Releasy ser en stor möjlighet i att även i fortsättningen kunna erbjuda hemarbete för de som vill. Det finns flera positiva aspekter, bland annat underlättar det i rekryteringen då upptagsområdet för nya medarbetare blir hela Sverige samt att ytterligare expansion inte nödvändigtvis kräver investering i nya lokaler.


Kontaktinformation
Johan Frodell, VD
Johan.Frodell@releasy.se
070-482 27 90

Om Releasy
Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 450 MKR och har drygt 1100 anställda. www.releasy.se