Sadra-Jannati

Releasy stärker upp huvudkontoret med en ny Business Development Manager

Sadra Jannati är en driven, innovativ och handlingskraftig entreprenör med expertis inom företagande. Han kliver nu in i rollen som Business Development Manager, där fokus kommer att vara att driva projekt inom affärs- och verksamhetsutveckling.
Sadra är en person som ser och tar tillvara på nya möjligheter. Han kommer närmast från Anisense – ett bolag som han varit medgrundare i, vars affärsidé var att minska onödig antibiotikaanvändning inom mjölkindustrin och öka lönsamheten för jordbrukare genom ny teknologi.
– Jag tar med mig erfarenheten av att affärsutveckla kring nya teknologier och att hitta en ”market fit” inom ett nytt ekosystem. Min styrka ligger i att systematiskt arbeta med att förstå en marknad, scanna av nya möjliga vägar framåt i form av processer eller teknologi, implementera och utvärdera, vilket jag kommer att nyttja inom min nya roll, säger Sadra.

Med en utbildning inom ekonomi, erfarenhet av egenföretagande, traineeprogram inom entreprenörskap och ett flertal konsultuppdrag inom affärsutveckling i bagaget, har Sadra en bred förståelse för företagsekonomi, innovation, teknik och kundnytta.

Affärsutveckling och tekniska möjligheter
Sadra kommer att ingå i affärsutvecklingsteamet som arbetar både för en effektiv och välfungerande intern organisation och för att utveckla Releasys affär och erbjudande.
– Branschen befinner sig i en spännande fas gällande nya tekniska lösningar – framförallt inom AI och RPA, där vi kommer att bredda och fördjupa oss. Att ha koll på trender och erbjudanden inom området kommer att stå på mitt schema tillsammans med att implementera dessa lösningar där vi ser potential till en bättre kundupplevelse och effektivare kundservice, berättar Sadra.

Efter ungefär en vecka på Releasy har Sadra fått följande uppfattning av Releasy.
– För mig är Relesy en målmedveten och effektiv organisation. Medarbetarna är självgående och man tar inte möten i onödan, vilket jag tycker är bra. Samtidigt präglas arbetsklimatet av hög familjaritet och en stämning där det är högt i tak.

Avslutningsvis tillägger han.
– Min förhoppning och förväntan är att få möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten och affären i ett sammanhang där jag trivs och verkligen kan bidra.

Vi på Releasy hälsar Sadra Jannati varmt välkommen!


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 450 MKR och har drygt 1100 anställda.

www.releasy.se