ProMeister Solutions väljer Releasy som partner för outsourcad kundservice

ProMeister Solutions AB ingår i Mekonomen Group och levererar professionella och innovativa tjänster inom verkstadsdrift för fordonsbranschen. Ett av ProMeisters affärsområden är att tillhandahålla kundservice för varumärken kopplade till Mekonomen Group som Mekonomen och MECA, på den svenska, norska och danska marknaden. ProMeister har serviceteam som hanterar kundkontakter utlokaliserat på ett flertal orter i Sverige där huvuddelen sitter i Östersund.

Stefan Andersson, Chef Kundservice på ProMeister ”Vi kände att vi behövde göra ett omtag med vår kundservice och lanserade projektet ”Framtiden kundtjänst” där vi valde att konkurrensutsätta våra nuvarande leverantörer. Valet föll på Relesy, dels för deras kompetens och erfarenhet inom vårt område och uppdrag med liknande struktur. Men framförallt på grund av deras lösningar inom digitalisering och effektivisering samt att vi tror att de kan bidra positivt till utveckling och förbättring av hantering av kunder och övriga intressenter inom Mekonomen Group.”

Johan Frodell, VD Releasy ”Det känns fantastiskt roligt att ingå samarbete med ProMeister och att få förtroendet att hantera kundservice till de starka varumärken som är kopplade till Mekonomen Group. Uppdraget är både stort och komplext med flera intressenter och stakeholders, det är en spännande utmaning och ett mycket bra komplement till nuvarande uppdrag inom Releasy. Teamet bakom ProMeister är oerhört kompetenta inom sin nisch med bl.a. väl utvecklade system inom e-learning. Jag tror vi har mycket att lära från varandra och att det kommer att bli en spännande resa.”

Uppdraget kommer i huvudsak att hanteras från Borlänge då merparten av volymen är svensk. Norska samt ev. övriga nordiska språk kommer att hanteras från Releasys kontor i Barcelona. Totalt beräknas samarbetet med ProMeister engagera ca 30 medarbetare. Releasy börjar ta över volymer från januari, mindre delar av uppdraget kommer att successivt flyttas över under november och december.

Kontaktinformation:

Namn: Johan Frodell Stefan Andersson
Titel: VD Chef Serviceteam ProMeister
E-post: johan.frodell@releasy.se stefan.andersson@promeister.se
Mobilnummer: +4670 48 22 790 +46 70 39 63 400

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom outsourcad kundservice med över 30 års erfarenhet. Releasy ägs av Pulsen AB som omsätter ca 3.5 MDKR. Releasy grundades i Linköping 1984 men namnet Releasy tillkom 2008 då bolaget köptes ut från Addici AB. Releasy finns idag representerade på fem produktionsorter; Linköping, Borås, Borlänge, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret är placerat i Bergshamra i Stockholm. Releasy med dotterbolag omsätter ca 450 MKR och har drygt 1100 anställda.