Releasy tillsätter ny HR-chef

I september tillträdde Hanna Owe Carborn rollen som HR-chef på Releasy. Hanna kommer närmast från en roll som People & Culture Manager på Nordic Choice Hotels där hon ansvarade för alla Clarion och Quality hotell i Sverige.

Som HR-chef på Releasy kommer hon att ansvara för att HR-avdelningen upprätthåller en professionell personalfunktion och driva initiativ för att fortsätta utveckla Releasy som bolag och arbetsgivare.

Det innebär bland annat att säkerställa att vi följer lagar och regler, vara ett chefsstöd i verksamheten och se till att vi aktivt jobbar med att attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare samt frågor som rör utbildning och ledarskap, berättar Hanna.

Med stor kunskap inom arbetsrätt och gedigen erfarenhet från så väl den operativa verksamheten som strategiskt HR-arbete och förändringsledning hoppas Hanna att kunna vara med och utveckla branschen och fortsätta driva Releasys HR-arbete i linje med bolagets övergripande mål.

På frågan om vilka förväntningar Hanna har på rollen avslutar hon:

Det känns fantastiskt roligt och jag ser fram emot att bli en del av Releasy. Det känns inspirerande att få arbeta vidare med företagets HR-arbete samt vara med och proaktivt bidra till Releasys utveckling genom olika HR-initiativ tillsammans med våra chefer och ledare ute i verksamheten. Releasy har på kort tid gått från 400 till 1000 medarbetare vilket är mycket imponerande och det är helt klart ett modigt och modernt företag med stor potential att fortsätta växa och utvecklas. Medarbetarna har en avgörande roll för att fortsätta leverera kundservice i världsklass och ett stort fokus på HR framöver känns som en självklarhet för Releasy. Det skapar helt enkelt ett drömläge för mig och mitt team.

Vi på Releasy hälsar Hanna Owe Carborn varmt välkommen!


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.