Workshop tillsammans med C More

Vi på Releasy tror på innovation och använder oss av nya tekniska lösningar för att alltid ligga i framkant inom branschen. Vi är övertygade om att Artificiell Intelligens (AI), tillsammans med engagerade medarbetare, är framtiden inom en effektiv kundservice.

Ett utav våra motton är att vi vill utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare så förra veckan samlades representanter från Releasy och C More i Borlänge för en gemensam workshop i ämnet. Under dagen diskuterades det hur robotics, maskininlärning och AI kan appliceras inom kundservice och hur det kan bidra till en bättre kundupplevelse. Inspiration hämtades från många av de lösningar som finns på marknaden idag och ledde till mycket intressanta diskussioner och idéer att bygga vidare på.

Under dagen gjorde vi en kartläggning av vad för data som finns tillgänglig idag och tog fram en målbild för vilken data vi skulle vilja ha. Vid slutet av workshopen hade vi en gemensam vision om vart vi vill och vad nästa steg är. Alla var överens om att det är ett otroligt spännande område med stora möjligheter för framtidens kundservice.

Två stora utmaningarna som vi ser när det kommer till AI är att säkerställa data för att utveckla modellerna och algoritmerna, och att identifiera affärsvärdet i lösningarna.

Våra tips för att introducera AI i organisationen:

  • Fundera på vad ni vill åstadkomma med hjälp av AI. Är det ett problem som ska lösas? Arbetssätt som ska effektiviseras? Finns det andra syften?
  • Inventera vad ni har för data. Vad kan ni göra med det ni har idag? Skiljer det sig från vad ni vill åstadkomma? Behöver ni samla en annan typ av data eller strukturera den på ett annat sätt?
  • Börja att testa er fram. Börja i liten skala för att lära er hur det fungerar och vad som ger resultat för att bygga ett Business Case.

Är du intresserade av att veta mer? Kontakta Jonathan Scherl (jonathan.scherl@releasy.se) eller Elina Jonsson (elina.jonsson@releasy.se) som arbetar som Business Development Managers på Releasy.


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.