Ledarskapskickoff på Releasy

Den 8-9 november samlades, för första gången någonsin, hela Releasys management i Linköping för en ledarskapskickoff.

Under två heldagar utbildades alla ledare på Releasy i “Releasy Way of Leadership”. Konceptet är en del av en pågående ledarskapssatsning för att utveckla och stärka våra ledare i organisationen. Kickoffen var fylld av inspiration och genomsyrades av positivitet och hög energi.

Releasy Way of Leadership bygger på sex framgångsfaktorer för ledare och chefer på Releasy och har skapat en samsyn i hur vi leder våra medarbetare på ett framgångsrikt sätt. Förutom nya lärdomar och verktyg att använda i rollen som ledare utbyttes erfarenhet mellan kontoren och deltagarna på kickoffen. I utbildningen fanns också tid för reflektion av det egna ledarskapet vilket resulterade i en individuell handlingsplan som kommer att följas upp i månadsavstämningar för fortsatt utveckling.

Utöver Releasy Way of Leadership, som är grunden för ledarskap i vardagen, har Leadership Academy introducerats som en del av ledarskapssatsningen och kommer löpande att byggas på med utbildningar inom olika områden. Releasy har stort fokus på utveckling och vi tror helt enkelt att motiverade ledare skapar engagerade medarbetare!

Några röster om ledarskapskickoffen
Vi har frågat några av ledarna som var med om deras upplevelse av dagarna.

Jag tycker att ledarskapskickoffen inte kunde kommit vid ett lämpligare tillfälle. Det är alltid lärorikt och givande att rannsaka samt utmana den egna självbilden. Att lägga fokus på sin egen prestation och belysa de verktyg vi har. Presentationerna var inspirerande och jag känner mig fortfarande positivt laddad idag – en vecka senare. Det jag tar med mig ifrån detta är hur mitt ledarskap kan utvecklas/anpassas och att jag alltid kan jobba på att förbättra mig själv för att på så vis förbättra min arbetsplats och, i slutändan, direkt påverka min och mina kollegors trivsel och inställning. Ser redan fram emot nästa kickoff! Stor tumme upp!
Björn Olsson, Team Leader, Borås

Både genomförandet, arrangemanget och framförallt innehållet höll högsta klass! Jag tar med mig väldigt mycket från utbildningen och har redan börjat jobba efter den.
Eric Karlsson, Operations Manager, Stockholm

De här dagarna gav mig så mycket energi. Det var magiskt att få träffa alla ledare från alla våra siter. Helt galet att se hur många vi verkligen är på Releasy, det är då jag verkligen kopplar vilken resa vi gjort. Det bästa jag tar med mig är att vi nu har en gemensam bild över hur vi vill jobba med ledarskapet!
Anna-Lena Karlsson, Platschef, Linköping


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.