Stefan Aspman

Releasy tillsätter en ny platschef i Borlänge

Stefan Aspman, som närmast har arbetat i egen regi som entreprenör och konsult, tillträder nu som ny platschef i Borlänge. I rollen som platschef kommer Stefan att arbeta med att skapa rätt förutsättningar för organisationen – och därigenom affären –  att utvecklas på bästa möjliga sätt.
Med över tretton års erfarenhet av ledarskap i såväl små som stora globala organisationer, med uppdrag vars förutsättningar har varierat kraftigt, har Stefan samlat på sig en gedigen expertis inom ledarskap.

– Erfarenheten av att leda och uppfylla högt uppsatta mål – oavsett förutsättningar – kommer bidra med en övertygelse om att allt är möjligt och en energi för att nå dit vi siktar. I grunden är jag civilekonom som alltid jobbat nära marknad och försäljning. Kombinationen av den kommersiella och finansiella förståelsen är ofta nyttig i chefspositioner oavsett nivå, berättar Stefan.

I rollen som platschef på Releasy kommer Stefan bland annat att säkerställa en effektiv, hållbar och lärande organisation med förmåga att hantera existerande såväl som nya utmaningar.

– Releasy är ett spännande företag med potential att fortsätta plocka marknadsandel i en bransch som befinner sig i snabb förändring. AI och andra tekniska lösningar ritar delvis om förutsättningarna och därigenom de existerande aktörernas status.  I den miljön är det tydligt att Releasy har ett starkt och framtidsorienterat erbjudande, säger Stefan.  

 Avslutningsvis tillägger han:

– Releasy’s tillväxt och utveckling de sista åren talar för sig själv, tveksamt om någon branschkollega växer lika fort och med samma kvalité.  Med innovationer som Indicate me känns det som att jag ansluter till den tydliga marknadsledaren vad gäller kunderbjudande och innovation.

Vi på Releasy hälsar Stefan Aspman varmt välkommen!


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.

För mer information

Stefan Aspman, Platschef,  Releasy
Tel. +46 70 410 28 74
Mail. Stefan.aspman@releasy.se