Per-Johansson

Releasy i Sveriges Radio P5

Förseningar, inställda avgångar och överfulla tåg bidrar till ett ökat samtalstryck i kundtjänsten för SL. Per Johansson är en av våra medarbetare som kämpar för Stockholms resenärer i kollektivtrafiken. 

Per arbetar som kommunikatör och handläggare för förlustgarantin åt SL. Han är även områdesansvarig för FUT – Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Per, med kollegor, är tränande att hantera situationer som kan innebära missnöje och att vända missnöjdhet.

Idag berättar han i Sveriges Radio P5 hur det är att arbeta på Sveriges bussigaste kundtjänst under dagar med förseningar och ökat samtalstryck.

– Vi fokuserar mycket på hur man ska bemöta det på ett sätt så att kunden ändå kan få ventilera sig ordentligt, men sen då att man faktiskt tar till vara på det som kunden säger och visar att man förstår, finns där till hands, säger Per i programmet.