me2

Releasy står för jämställdhet och likabehandling

Många har den senaste tiden läst om och följt rörelsen #MeToo där kvinnor trätt fram och vittnat om övergrepp och trakasserier från män. I samband med detta vill vi på Releasy förtydliga att värderingarna på vår arbetsplats utgår från jämställdhet och likabehandling. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandling och trakasserier och accepterar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats. Avvikelser från vår värdegrund är ett svek mot organisationen och sina kollegor. Hos oss är det nolltolerans som gäller, vilket är mycket viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en god arbetsmiljö.

Att arbeta på Releasy ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt. Alla medarbetare ansvar för:

  • Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.
  • Att aktivt agera för att ingen ska hamna utanför.
  • Säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig kränkande mot andra.

Våra medarbetares välmående är högst prioriterat och vi utför ett flertal undersökningar årligen för att säkerställa trivsel och god arbetsmiljö. Vi har i samband med #MeToo kampanjen gått ut med information och förtydliganden i hela organisationen gällande vår policy mot kränkande särbehandling. Vi har även skickat ut en undersökning om trivsel på arbetsplatsen samt kommer inom kort att genomföra en psykosocial skyddsrond.