Releasy lanserar Karriärtrappan

Vi lanserar inom kort Karriärtrappan –  ett internt program för utveckling där vi synliggör de olika utvecklingsmöjligheterna inom Releasy och premierar medarbetare för vidareutbildning och när de aktivt bidrar till att förbättra leveransen mot våra uppdragsgivare.

För att få nöjda kunder behöver vi nöjda, engagerade och motiverade medarbetare. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs för att vi ska leverera det vi lovar, nämligen Den bästa kundupplevelsen. Våra agenter bär ett stort ansvar och det är vår uppgift som arbetsgivare att se till att alla har rätt verktyg och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

– Karriärtrappan blir ett viktigt verktyg för att få våra agenter att växa. Vi har redan fått mycket positiv respons från Platschefer, Business Managers och Teamledare samt de agenter som vi har provat konceptet på. Karriärtrappan lanseras brett i månadsskiftet oktober-november och syftar till att våra agenter ska se den utvecklingspotential de har hos oss på Releasy, samt få ökad möjlighet att växa som agenter och i sin leverans. Personalen är vår viktigaste resurs, därför är detta en storsatsning vi nu gör, berättar Camilla Bäckelin HR-chef på Releasy.

Karriärtrappan består av fem steg där varje steg innehåller tydliga mål, utbildningar och olika förmåner. Genom Karriärtrappan blir det också tydligare för agenterna både vad som förväntas, och vad de kan förvänta sig, i varje steg.

– Vi tror på att om en medarbetare gör ett bra jobb så ska den uppmärksammas och belönas, vilket är precis det som Karriärtrappan bygger på. Det ska bli mycket intressant att följa lanseringen och resultatet. Nöjda och glada medarbetare ger bäst kundservice! säger Camilla.

 

camilla-backelin

Camilla Bäckelin, HR-Chef, Releasy


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.
För mer information
Camilla Bäckelin, HR chef, Releasy
Tel. +46 76 849 82 00
Mail. camilla.backelin@releasy.se