halebop-nps

Halebop ökar i popularitet bland sina kunder

Svensk Kvalitets Index, SKI, har genomfört en undersökning som visar att service är på väg att bli företagens viktigaste leverans. Ett företag som har gjort en storsatsning på serivce är Halebop. Halebop har tillsammans med Releasy fokuserat på att ta service till nästa nivå och därmed lyckats höja sin Net Promoter Score (NPS) över förväntan.

Halebop har idag sin kundservice outsourcad till Releasy som ständigt arbetar med att förnya, förbättra och optimera Halebops kundkontakter. Med inställningen att ”när kunden är nöjd har vi nått halvvägs” har kunderna nu visat positiv respons.
– Sedan november 2016 tom. maj 2017 har Halebops NPS ökat med nästan 30%, vilket är ett väldigt bra resultat på så pass kort tid, säger Adam Wahren, Business Manager på Releasy.

Ett högt NPS innebär att kunden är så pass nöjd att den är villig att rekommendera företaget till någon annan. Vidare berättar Adam att NPS har en stor betydelse.


Vad har Releasy gjort för att bidra till Halebops positiva utveckling gällande NPS?

Målsättningen är att varje kontakt med kundservice ska innebära en positiv upplevelse för kunden, oavsett vad ärendet handlar om. Adam menar att detta är ett resultat som har varit möjligt att nå till mångt och mycket tack vare Indicate me.
– Vårt uppföljningssystem från Indicate me är ett otroligt bra motivationsverktyg, men också ett bra verktyg för både agenter och teamleadare att identifiera förbättringsområden, berättar Adam.