iso-miljo-releasy

Vi tar aktiv ställning för en hållbar miljö

Att bry sig om miljön är ett aktuellt ämne
För bara ett par dagar sedan skrev SVD om att SEB svartlistat 40 bolag som på något sätt bryter mot globala konventioner och normer. SEB har valt att aktivt ta avstånd från bolag som exempelvis orsakar miljökatastrofer eller bryter mot mänskliga rättigheter.  Ett annat bolag som tagit ställning och fått pris för hållbarhet är AMF. I media såsom dagensindustri och Svenska Dagbladet har vi fått läsa om hur bolaget toppar hållbarhetsrankning.

För Releasy är arbete kring hållbar miljö ett självklart ansvarstagande. Det handlar om att vi driver ett aktivt miljöarbete där vi ständigt eftersträvar att minska vår miljöpåverkan. Med kommunikation via effektiv elektronisk teknik uppnår vi minskad resursförbrukning.

Miljöarbetet är en naturlig del i Releasys verksamhet
Releasy är ISO 14001:2015 certifierade, vilket innebär att vi uppfyller konkreta och erkända miljökrav inom miljöledning.  Certifikatet är ett bevis på att vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Det innebär också att vi följer gällande miljöstiftningar.

Genom att ligga i framkant gällande teknik, sträva efter elektroniskt informationsflöde och inneha en distansmöteskultur bidrar vi till en minskad resursförbrukning. Miljöarbetet är alltid en naturlig del av vår vardag där vi har ett miljötänk kring inköp, förbrukning och avfallshantering. För oss är det viktigt att alla medarbetare är utbildade inom vårt miljöarbete och tar ett personligt ansvar i den löpande verksamheten.

För oss är det även naturligt att löpande presentera miljöförebyggande effektiviseringar för våra kunder.


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.
För mer information
Johan Frodell, VD
Tel. +46 70 482 27 90
Mail. Johan.frodell@releasy.se