camilla-backelin

Att rekrytera 66 personer på 34 dagar

Att rekrytera 66 personer på 34 dagar kanske inte låter som en stor utmaning i dagens samhälle med hög arbetslöshet. Begränsas rekrytering till en ort, ett yrkesområde och till rätt kompetens, blir arbetet en större prövning.

Camilla Bäckelin, HR chef på Releasy, har just nu en stor uppgift framför sig. Hon ska nämligen rekrytera 66 kommunikatörer och kundservicemedarbetare på 34 dagar till företagets kontor i Borås.

-Den största utmaningen är att hitta rätt personer. Vi har idag ett arbetsklimat som präglas av härlig anda, energi och kamratskap som vi vill bibehålla, berättar Camilla.

Under bara två år har företaget mer än fördubblat sin omsättning och antalet medarbetare har ökat kraftigt. Bakom framgången står uppdragsgivare såsom Trafikförvaltning, C More och Telia. För att tillväxten ska fortsätta är det viktigt att rätt personer tillsätts.

-Vi tror att olikheter gör företaget starkare och att en blandning av ålder, kön och etnicitet skapar tillväxt och utveckling. Vi står för den bästa kundupplevelsen och det ska präglas i allt vi gör, säger Camilla.

På frågan hur är det att anställa 66 personer på 34 dagar svarar hon:

-Det är förstås ett intensivt arbete som kräver mycket jobb och energi, men det är också en rolig och betydelsefull uppgift att ha möjlighet att anställa och bidra till att så många personer får ett nytt och givande arbete.


Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget finns idag representerade i Linköping, Borlänge, Borås, Stockholm och Barcelona. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har Releasy samlat på sig en gedigen expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder.

För mer information
Camilla Bäckelin, HR chef, Releasy

Tel. +46 76 849 82 00
Mail. camilla.backelin@releasy.se