sl-vi-svarar

Numera svarar vi när du ringer SL

Med högsta kvalitetsbetyg och lägsta pris lyckades Releasy med god marginal vinna Trafikförvaltningens upphandling av kundservice tidigare i år. Målet för upphandlingen var att ge resenärerna god kundservice på ett kvalitetssäkrat och likvärdigt sätt oavsett val av servicekanal eller kontaktperson.

Vi har alla någon gång ringt till SL när tåget eller bussen inte kommer och vet vilken press vi har på oss att ta oss till jobbet på morgonen. Då är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda en väl fungerande kundservice som i grunden förstår resenärernas behov. Releasy har med sin långa erfarenhet mycket goda förutsättningar att inte bara uppnå satta mål utan även leverera mer än vad som förväntas av dem.

Uppdraget som påbörjades i oktober innebär att Releasy tar ett helhetsansvar för SL Kundtjänst, SL Center samt Waxholmsbolagets kundtjänst och terminaler. Releasy tillhandahåller kundservice med information och tjänster genom telefon, sociala medier, e-post, chatt, webb, sms, brev samt över disk. I november utnämndes SL av Smampion.se som ett av tio företag med kundservice som äger på Facebook. Omdömet är bland annat: SL jobbar väldigt hårt med att proaktivt publicera inlägg när fel och problemområden uppstår. Användare får i regel svar inom 95 minuter och sidan har en responsgrad på 96%. Imponerande!

”Releasys uttalade vision om Den bästa kundupplevelsen visar sig i dess organisatoriska kvalitetsarbete. Releasy har ett genomgående systematiskt, integrerat och förebyggande arbetssätt som visar hur de på ett bra sätt kommer att utföra och utveckla uppdraget. Ett närvarande ledarskap, en utvecklad jämställdhetsplan och ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning och motiverande åtgärder för personalen är andra delar som vi på SL uppskattar väldigt mycket, säger Jonas Rhudin, Förvaltningsledare på Trafikavdelningen, Resenärsservice, Trygghet och kundservice”

Vi på Releasy är mycket glada över det stora förtroendet vi fått. Vi hoppas att tillsammans med SL få möjlighet att utveckla alla delar i mötet mellan oss och resenären och skapa en kundservice som både vi och SL kan vara stolta över.

För mer information vänligen kontakta

Robert Söderström
Client Manager
Mobil: 073 – 962 54 30
E-post: robert.soderstrom@releasy.se

Releasy Customer Management AB
Pipers väg 28
SE-170 73 Solna
Vxl: 0771 – 350 900

Fotograf: Melker Larsson