Studenter får behålla sin erfarna kundservice

Ny teknik, gedigen kompetens och höga utvärderingspoäng blev nyckeln till ett fortsatt samarbete mellan Releasy och Universitets- och Högskolerådet (UHR). Releasy har sedan 2010 drivit kundservice för Universitets- och Högskolerådet och fick i år förnyat förtroende efter en offentlig upphandling.

Att ge stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan är mycket viktigt. Genom en gemensam e-tjänst samordnar Universitets- och högskolerådet antagningen till 37 lärosäten över hela Sverige, erbjuder möjlighet till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar. Uppdraget att sköta kundservice ställer därmed höga krav på både kompetens och flexibilitet hos Releasy. Bland annat är variationen av antal kundserviceärenden stor över tid och en fjärdedel av alla samtal och e-postbrev besvaras på engelska vilket kräver hög språklig kompetens.

”Vi är glada över att Releasy fortsätter att vara vår samarbetspartner, de har gedigen kompetens och ligger i framkant vad gäller ny teknik som kan ge sökanden bättre kundservice”, säger enhetschef Andreas Sandberg. ”Releasy tilldelades uppdraget då de hade högst utvärderingspoäng gällande de kvalitetskrav som vi ställer”.

 

 

 

 

 

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en myndighet som bildades den 1 januari 2013. Myndigheten har i uppdrag att ge saklig och relevant information om högskoleutbildning, erbjuda antagningsservice, ha kompetens om och ge service i tillträdesfrågor, bedöma utländsk utbildning, erbjuda möjligheter till internationellt samarbete och leverera tjänster inom systemförvaltning. UHR ska också arbeta för att motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främja breddad rekrytering inom högskolan. Myndigheten har 230 anställda i Stockholm och Visby. Mer om UHR finns att läsa på www.uhr.se.