Johan Frodell blir ny VD i Releasy

Under första kvartalet tillträder Johan Frodell som VD för Releasy Customer Management. Releasy, som är en ledande outsourcingleverantör av kundservice och försäljning, har byggt upp ett starkt varumärke kring proaktivitet och nytänkande.

Releasys nye VD Johan Frodell har en gedigen kunskap och erfarenhet från callcenterbranschen. Johan började sin karriär på Transcom för tio år sedan och kommer närmast från VD-tjänsten på Provoice.

”Vi är otroligt glada att Johan börjar hos oss. Vi har sökt efter en VD som kommer från branschen och som har förmågan att vidarutveckla Releasy från dagens marknadsposition. Johan har svarat upp på alla de kriterier vi satte upp inför rekryteringen, säger styrelseordförande Jonus Bartholdson.”

Releasy satsar på att bygga ett starkt och nytänkande management team och Johan kompletterar övriga i teamet på bästa sätt. Johans erfarenhet och ledaregenskaper kommer att vara värdefulla för Releasys fortsatta utveckling.

”Releasy har kommit långt vad gäller både teknik och tjänster och det ska bli både intressant och utmanande att vara med och fortsätta utveckla framgångsrika koncept. Med Pulsen som huvudägare ser jag både potentiella synergieffekter och en trygghet i att fortsätta ta marknadsandelar under nästkommande år, säger Johan Frodell.” 

 

För mer information vänligen kontakta:

Jonus Bartholdson, styrelseordförande, på 08 545 680 87

Releasy Customer Management är leverantör inom outsourcad kundservice och försäljning. Releasy har ca 480 medarbetare på tre produktionsorter; Linköping, Skövde och Borlänge, samt huvudkontor i Stockholm. Med innovativ teknik och hög kompetens erbjuder Releasy ett brett utbud av kundservice genom kontaktvägar från traditionell telefoni till chat och sociala medier, vilket skapar såväl kundlojalitet som ökad försäljning. Releasy ägs sedan 2011 av Pulsen.

Pulsen är ett av Sveriges större IT-företag med nästan 750 anställda och en omsättning på ca 1,8 miljarder kronor. Företaget är privatägt och har en lång tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag. Pulsen grundades redan 1964 och är en av IT-branschens verkliga pionjärer. Genom åren har företaget genomlevt mängder av omvälvande teknikskiften. Det har fördjupat insikten om vikten att i varje stund besitta spetskompetens för att ligga i framkant. Pulsen delar Releasys syn på utvecklingen av Contact Centerbranschen och de möjligheter denna skapar för Releasy. För mer information om Pulsen, se www.pulsen.se.