Pulsen ökar sitt delägande i Releasy

Pulsen, som varit Releasys största ägare sedan början av 2011, är nu bolagets huvudägare. I samband med detta tillträder Lina Bjelkmar, som är Releasys försäljningschef, som tf VD och Jonus Bartholdson, som tillhör Pulsens ägarfamilj och är medlem i Releasys styrelse, går in som ny styrelseordförande.

”Vår syn på marknaden är att kundrelationerna blir allt viktigare, kommunikationen sker allt snabbare och inom allt fler kanaler vilket ökar behovet av stöd och hjälp för de flesta företag”, menar Jonus Bartholdson. ”Releasys kundstock, kompetens och strategiska fokus på att ligga i framkant på teknik- och tjänstesidan har varit drivande orsaker till att vi nu är majoritetsägare i bolaget”. 

Pulsen är ett av Sveriges större IT-företag med nästan 750 anställda och en omsättning på 1,8 miljarder kronor. Företaget är privatägt och har en lång tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag. Pulsen grundades redan 1964 och är en av IT-branschens verkliga pionjärer. Genom åren har företaget genomlevt mängder av omvälvande teknikskiften. Det har fördjupat insikten om vikten att i varje stund besitta spetskompetens för att ligga i framkant. Pulsen delar Releasys syn på utvecklingen av Contact Centerbranschen och de möjligheter denna skapar för Releasy.

För mer information om Pulsen, se www.pulsen.se