Mittmedia inleder samarbete med Releasy inom kundservice

I mars 2012 inledde Releasy och Mittmedia ett samarbete som innebär att Relasy är overflowpartner till Mittmedia.

Samarbetet innebär att Mittmedias kunder snabbt får svar på sina prenumerationsfrågor och Mittmedias egen kundservice kan hålla en förhållandevis jämn bemanning trots förändringar i samtalsvolymer under året.

”Tack vare Releasy ser vi försommarens planerade samtalsökningar med tillförsikt”, säger Viktoria Winberg, Chef marknadssupport Mittmedia Privatmarknad.

I Mittmedias koncern ingår 17 tidningar, bl.a. Nya Ludvika Tidning, Falu Kuriren, Gefle Dagblad och Arbetarbladet. I koncernen ingår också bland annat Mittmedia print och ett antal fastighetsrörelser.