Vikten av kundtjänst inom sociala medier ökar

Releasy Customer Management förstärker sitt erbjudande av bevakning och kundservice inom sociala medier genom ett samarbete med Meltwater Buzz Engage. Samarbetet syftar till att komplettera företagets existerande tjänster, med mer djupgående analys och mätning av företagens närvaro i sociala medier.

Releasy Customer Management är ett av Sveriges ledande företag inom outsourcad kundtjänstverksamhet. Releasy hanterar både inkommande kundservice och försäljning och har gedigen erfarenhet av sociala medier och kundsupport online. Releasy förstärker genom samarbetet med Meltwater Buzz sin position som det ledande företaget inom kundsupport online i Sverige. Engage-plattformen, som är en del av Meltwater Buzz, kommer bistå Releasy med kommunikation- och analysverktyg av sociala medier, som exempelvis mätning av; socialt engagemang, målgruppsrespons, ambassadörer online, opinion kring produkter/tjänster etc. Releasy kommer dessutom kunna kommunicera direkt via Engage-plattformen med personer på exempelvis Twitter och Facebook, vilket effektiviserar arbetet och skapar mer nytta för kunden.

”Vi på Releasy har under en länge tid utvecklat en bred kompetens för hur vi hjälper våra kunder med deras närvaro inom sociala medier. Genom denna utveckling förstärker vi vårt erbjudande och har möjlighet att skapa ytterligt värde för våra befintliga kunder” säger Lina Bjelkmar, Sälj-och Affärsutvecklingschef på Releasy.

Releasy har idag en expertgrupp som hanterar den sociala närvaron för flertalet stora kunder. Kombinationen av analysverktyg tillsammans med kompetenta och flexibla medarbetare ger företagen stort värde i form av aktiv bevakning från tidig morgon till sen kväll, alla dagar om året. ”Att vi utöver aktiv bevakning även hjälper företagen med planering och rådgivning gällande utgående kommunikation är mycket uppskattat av våra kunder”, menar Lina Bjelkmar.

Meltwater Group är ett av världens ledande företag inom bevakning och analys av digitala medier. Meltwater Buzz Engage egenskaper innefattar bl.a:

  • En social inkorg med alla inkommande sociala diskussioner för att omedelbart kunna starta en kommunikation med en person. Det finns en rad möjligheter med varje tillgängligt samtal som hittas genom Meltwater Buzz, däribland Twitter re-tweet, @-meddelande eller direktmeddelande. Användare kan också dela samtal som hittas genom Buzz via Twitter och Facebook, lägga upp en kommentar på en Facebookvägg, markera som favorit på Twitter och lägga till kontakten i en Twitter-lista. För att kunna förbättra samarbetet internt så finns det även funktioner för att skapa ett smidigt arbetsflöde.
  • Unika och heltäckande sociala profiler över bloggare och Twittrare med detaljerad historik och analys av individens inflytande och varumärkesattraktion. Profiler som innefattar fullständig offentlig information, analys av sociala aktiviteter, en sammanfattning av en persons olika sociala identiteter, kommunikationshistorik, varumärkesengagemang. Allt detta poängsätts med JitteraterTM för att kunna få en bild av en persons sociala inflytande.
  • Postning och delning av innehåll via Twitterinlägg och uppdateringar av Facebooksidor.
  • Kommunikationskalender för att granska utgående kommunikation som skickats ut och schemalagts.
  • Samtalsanalys och social taggning som möjliggör för företagen att segmentera och tagga grupper av individer med gemensamma karaktärsdrag för senare bearbetning.
  • Detaljerad mätning och analys av social aktivitet: exempelvis mest engagerade kontakter, mest aktiva retweeters, analys av varumärkesintryck och analys av kommunikationsfrekvens.