Releasy har beviljats pengar från EU inom projektet: Callcenter kompetens – Generation Y

Releasy har tillsammans med några andra callcenterföretag beviljats pengar till kompetenshöjning för personal inom callcenter.

Vi har gemensamt med 7 andra bolag sökt pengar från EU:s Socialfond. Socialfonden har som övergripande mål att skapa en “ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud”. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling. Under perioden 2007?2013 satsas över 12 miljarder kronor i Sverige på att hjälpa individer att stärka sin kompetens. Det har varit en lång och tidsödande process men i tisdags fick vi meddelat att vårat projekt blivit prioriterat och kommer att genomföras med start januari 2011 och fortlöpa till och med augusti 2013. Detta är en otrolig möjlighet att skapa framtidens företag som är specialister på att ta in och utveckla nyanställda till sin fulla potential. Projektet ger oss många miljoner till kompetensutveckling av de anställda hos de sju bolagen. Vårat projekt heter YouLearn. Målet med projektet är kompetensutveckling av unga anställda inom callcenterföretag och företag som har interna callcenters. Vi vill med projektet utveckla medarbetarna i våra organisationer och öka möjligheten till omställning/stärka flexibiliteten då branschen är i ständig förändring. Målgruppen är ung och de flesta tillhör ?Generation Y? som är en alltmer individuell generation som har ett annat sätt att se på arbete än tidigare generationer. Projektet skall öka kompetensen hos målgruppen och öka deras kunskap kring arbetslivet. Under våren kommer vi att undersöka vilken kompetens som saknas och se på vilka sätt vi kan stärka dessa områden på bästa sätt. Alla anställda kommer att engageras i processen och vara mycket delaktiga under hela projektet. Detta är en satsning som kommer att skapa enorma mervärden för såväl anställda som företag. Projektet bedrivs även i samverkan med flertalet stora aktörer: Almega och Unionen finns med som Arbetsmarknadens parter. Arbetsförmedlingens analysavdelning finns med för att visa på arbetsmarknadens kommande trender. Några av arbetsförmedlingens ungdomshandläggare är även med för att ge sin bild av ungas kompetens. Jensen Education medverkar i projektet för att dela med sig av sina erfarenheter inom utbildning och hur man på bästa sätt förenar teori och praktik. En forskare inom motivation: Jonas Lundsten finns med för att se på såväl motivationen genom projektet som på vetenskapligheten i vissa specifika delar. Stockholms Universitet kommer att skriva forskningsrapporter om resultaten. Projektet kommer med största sannolikhet få en hel del medial uppmärksamhet. De medverkande bolagen är: Bisfront AB, Klarna AB, Studentum AB, Makalös AB, GM Gradén & Mattsson Marknadskommunikation AB, Releasy Customer Management AB och Teleperformance Nordic AB.